Hämta Medalla

1. Öppna kameran i din telefon
2. Scanna QR-koden med kameran
3. Klicka på länken för att hämta appen
QR för att hämta Medalla appen
Hämta Medalla
1. Öppna kameran i din telefon
2. Scanna QR-koden med kameran
3. Klicka på länken för att hämta appen
Simon Körösi

Simon Körösi

Studenter och nyexaminerade

Ansvarig för studenter och nyutexaminerade, Leg. Läkare samt host för podcasten Sjuka Fakta

Phone Icon- Medica App X Webflow TemplateEmail Icon- Medica App X Webflow Template

Simon Körösi

Simon utvecklar Medallas erbjudande till studenter och nyutexaminerade. Han är legitimerad läkare och är host för podcast Sjuka Fakta.

Kontakt: simon@medalla.se

Få inblick i arbetsplatser inom vården!