Vårdpersonal

Laila - Lärande AI för Löner och Arbetsvillkor

Möt Laila, en AI-chatbot som ger vårdpersonal aktuell information om löner och arbetsvillkor.

March 21, 2022
Laila - Lärande AI för Löner och Arbetsvillkor

 

Laila är en chatbot som baseras av generativ AI vars syfte är att ge vårdpersonal förutsättningar att hitta bra arbetsplatser där de kan trivas länge. Detta är något som är centralt i Medallas verksamhet. Laila har särskild stor kunskap om lönenivåer och arbetsvillkor inom vården.

Vad kan Laila göra för mig?

Laila har under våren tränats på nära en halv miljon datapunkter om löner inom vården i Sverige. Tillgången till information ökar hela tiden och likaså precisionen i Laila svar. Men redan nu vågar vi påstå att Laila har mer kunskap on löner i vården än någon annan person eller chattbot, inkl Chat-GPT mfl. Så har du en fråga som tillexempel:

  • De högsta lönerna för barnmorskor på Danderyds sjukhus?
  • Hur mycket lön före skatt borde en konsultläkare med inriktning i psykiatri och arbetar i Visby få?
  • Hur mycket ytterligare i lön har man rätt till om man som konsult arbetar två helgdagar extra per månad?
  • Vilka arbetsplatser ger bäst lön för mig som specialistläkare i neurologi i Skåne?
  • Vilka specialistområden som ger högst lön?

De svaren kan Laila servera på några sekunder, genom verifierad och aktuell information. Och det bästa, Laila är tillgänglig att svara på dina frågor 24-7 utan kostnad!

Varför gör Medalla detta - är inte löner och arbetsvillkor fackets uppgift?

Medalla är ett företag och inte en ideell organisation eller fackförbund. Laila ersätter inte detta. För personlig rådgivning ta alltid kontakt med ditt fackförbund.

Medalla utvecklar och säljer kontakt- och rekryteringsplattform till arbetsplatser inom vården. Den främsta uppgiften är att göra det enklare för vårdpersonal att hitta arbetsplatser där de kan trivas länge. Detta gynnar våra kunder, det vill säga arbetsplatserna inom vården, som annonserar jobb hos Medalla för att hitta fler medarbetare. Vi begär av arbetsgivarna att ge information om sina arbetsplatser och engagera sina anställda som kan agera ambassadörer. Utgångspunkten är att det är de anställda som kan ge den mest tillförlitliga informationen om sina arbetsplatser. Vi ser även att det inte finns några perfekta arbetsplatser. Vi vet att det som ger högst förtroende för arbetssökande är när arbetsplatsen ger saklig information till en arbetssökande om vad som är bra och vad de arbetar på att förbättra. På så vis vill vi minska risken för besvikelser efter att den nyanställde börjat. Detta tjänar individen, arbetsgivare och kollegor på.

Hur får Laila sin information?

Medalla kombinerar anonymiserad offentliga data med anonymiserad användardata och gör det kollektiva resultatet tillgängligt genom Laila. Inte ens personer som arbetar på Medalla kan relatera personuppgifter till datat. Frågor till Laila sker alltid privat. Dock vet vi att det är verifierad vårdpersonal som är källan till informationen som Laila använder sig av. Med hjälp av avancerad generativ AI kan Laila snabbt och effektivt svara på alla möjliga frågor. I dagsläget har Laila tränats i nära en halv miljon datapunkter som rör löner i vården, ersättningsnivåer och skatter för dig som arbetar som konsult samt arbetsvillkor för vårdpersonal. Detta ökar för varje release.

Delar ni eller säljer mitt data?

Nej, inga personuppgifter säljs eller delas till någon extern part, inklusive arbetsgivare. När det gäller integritet går vi längre än vad GDPR kräver. Appen ger till exempel möjlighet för vårdpersonal att vara anonyma även vid chatt, detta för att ge trygghet till de som är öppna för möjligheter att ställa frågor om en arbetsplats de är intresserade av. I det fall man som vårdpersonal sedan väljer att söka ett jobb genom appen delas personuppgifterna till arbetsgivaren, men först efter att personen gett medgivande till det. Även då finns begränsningar i behörigheter för arbetsgivaren att se dina personuppgifter.

Behöver jag vara öppen för nya möjligheter för att använda Medalla?

Nej, du behöver inte vara arbetssökande. Du kan använda appen för att få information om arbetsplatser och löneläge - t.ex. inför en löneförhandling.

Hur provar jag Laila?

Att använda Laila är enkelt. Hämta appen och börja chatta. Ställ frågor om löner, arbetsvillkor och få förutsättningar att höja din lön. Vi hoppas att Medalla blir ett användbart verktyg för dig i din fortsatta karriär och löneutveckling.

Link to author page

Medgrundare och produktansvarig

Få inblick i arbetsmiljön på olika arbetsplatser - direkt från vårdkollegor.