Vårdgivare

Vägen till en mer attraktiv arbetsplats börjar inifrån

För att bli en attraktiv arbetsgivare inom vården är det viktigt att börja inifrån – inte minst när man rekryterar

March 21, 2022
Vägen till en mer attraktiv arbetsplats börjar inifrån

För att bygga stabila torn som lyfter behövs en stabil grund – men också byggdelar som passar och håller ihop.

Ska man själv behöva leta efter en attraktiv arbetsplats med det bästa vårdteamet? Eller går det att gräva där man står? Självklart ska en bra arbetsgivare ge de ramar, resurser och rimliga förutsättningar som behövs för ett gott vårdarbete. Men vi anställda kan också bidra.

Hur hittar man en attraktiv arbetsplats?

Det finns en mängd lediga tjänster på välfungerande arbetsplatser inom vården – men det kan vara svårt att identifiera dem i annonsdjungeln. Vidare finns lediga jobb på arbetsplatser som haltar, men där rätt person relativt enkelt kan skapa stabilitet. Hur får man bakgrundsinformationen som behövs för en bra match?

Alla jobbannonser ser i princip identiska ut, vilket gör det svårt att jämföra arbetsplatser. Och den information man får från HR-avdelningen eller rekryteraren ger sällan hela bilden.

För att skapa sig en bild av hur en arbetsplats fungerar, hur teamet ser ut och om man själv kan bidra till att det lyfter, kan det vara värdefullt att prata med de medarbetare som redan jobbar där. Hur väl matchar arbetsplatsens krav och behov dina egna intressen och din privata livssituation? Vad finns det för företagskultur? Finns det flexibilitet när det gäller arbetstider eller barn som behöver hämtas? Hur ser möjligheterna ut för den som vill lägga in en extra växel – kompetensutveckling, löneökning, framtida chefspositioner, forskning?

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare – gå genom medarbetarna

Ett stabilt och tryggt arbetslag är en avgörande faktor för att kunna ge människor god vård. Medarbetare som trivs med varandra och på sin arbetsplats stannar dessutom kvar. Varför satsar då allt fler arbetsgivare på snabba bemanningslösningar, istället för att se sina befintliga anställda och erbjuda dem bättre arbetsvillkor? Vad hände med att hitta nya medarbetare genom de anställdas egna nätverk – alltså, att använda sig av rekommendationer och tips från de som redan vet vad som krävs av tjänsten, och vilka som passar in i teamet?

Sedan min läkarexamen har jag fått arbeta som AT-läkare, ST-läkare, specialistläkare och överläkare på flera olika arbetsplatser inom vården. Jag inser att de har alla varit relativt välfungerande. Är det en slump? Eller är det jag som är extra försiktig i valet av arbetsplats, som saknar de "cowboy-gener" som gör att man vågar galoppera fram utan eftertanke? När jag tänker har jag nog alltid på ett eller annat sätt tagit reda på hur en arbetsplats fungerar och vilka utmaningar som finns i arbetsmiljön innan jag vågat ta klivet.

Skapa möjligheten att göra ett bra jobb

Jag har haft turen att själv få vara med i kreativa vårdteam som hållit ihop länge. Där man har satsat på att hitta lösningar, göra sig av med belastande aktiviteter, och lägga fokus på de arbetsuppgifter som lyfter.

Men jag har också varit med om arbetsplatser som lämnat efter sig besvikelser och frågor. Några av dem har senare lyckats lyfta sig tack vare ett gott ledarskap och engagerade vårdteam. I andra fall har jag sett attraktiva arbetsplatser och starka team rasa samman som byggklossar när ledningen lastat på dem extrauppgifter utan att först samråda med medarbetarna.

En arbetsplats inom vården börjar snabbt luta när de anställda är missnöjda: när de inte känner sig sedda eller lyssnade på, när de inte kan påverka sin arbetssituation, när otillräckliga resurser gör det svårt att utföra sitt jobb. Vid utdragen stress – eller utmattning – är risken överhängande för att personen till slut lämnar yrket helt och hållet.

Se medarbetarna som människor – och lyssna, på riktigt

Men om man ändå kunde "göra om, göra rätt”, åtminstone på enhetsnivå? Är det möjligt?

På en arbetsplats fick jag följa en lysande verksamhetschef som visade exempel hur man skapar förbättring. Han kom in på en vårdenhet där vantrivseln visade sig vara enorm. Direkt kavlade han upp ärmarna och satte igång att jobba kliniskt, sida vid sida med de anställda. Han frågade dem vad som gått snett, och tog sig tid att lyssna på deras feedback. De fick även vara med och aktivt bidra med sina nätverk vid rekryteringen av nya kollegor.

Arbetsplatsen stabiliserades relativt snabbt, genom rak och öppen kommunikation, goda rutiner, tydliga riktlinjer och mål, och utrymme för både ett gott patientarbete och spännande utvecklingsmöjligheter.

Hur du som ledare skapar ett bra arbetsgivarvarumärke

Det är inte fult eller farligt att uppmärksamma en enhet som inte fungerar. Livet är dynamiskt, och nya omständigheter och utmaningar kommer alltid att slå till. Det är hur man hanterar dem som avgör om en arbetsplats lyfter mot skyarna eller rasar samman, om man ses som en attraktiv arbetsgivare eller ej.

Här tror jag att arbetsgivare i första hand behöver ta vara på den styrka, kompetens och insikt som redan finns hos dem, hellre än att vänta på en lösning utifrån. Att satsa på närvarande ledarskap och föra en ärlig dialog om de utmaningar som man står inför. Men också att hitta framtidens kollegor genom de egna medarbetarnas nätverk.

I grunden är alla egentligen lojala. Det är få som byter arbetsplats för sakens skull. Hellre stannar man kvar, om man får växa, utvecklas och trivas. Denna grundläggande lojalitet borde man ta vara på. Kontinuitet är inte bara positivt för personalen och arbetsplatsen, utan även patienterna.

Link to author page

Pauliina är medgrundare och vd för Medalla samt är specialistläkare i psykiatri.

Boka kostnadsfri demo.