Nyheter

Medallas grundare möter Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

Pauliina Ikonen Victorsson berättar för SYLF:s tidning Moderna läkare om appens betydelse för vården.

March 21, 2022
Medallas grundare möter Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

I senaste numret av Moderna läkare (1/2023), som ges ut av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), intervjuas Medallas grundare Pauliina Ikonen Victorsson. Här berättar hon för Julia Borg om hur Medalla föddes, de utmaningar man stött på och hur man ser på framtiden.

Inspirerades av välfungerande arbetsplatser

Idén till Medalla föddes 2020, under en middag där Pauliina Ikonen Victorsson och Mario Victorsson diskuterade det pågående Sjukvårdsuppropet och sjukhusens massuppsägningar. Samtalet handlade om svenska vårdgivares oförmåga att erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö, men också om de som faktiskt lyckats "knäcka koden" och skapa trivsamma arbetsplatser.

Pauliina och Mario insåg att det behövdes ett bättre informationsutbyte mellan vårdanställda. Dels som stöd i att förbättra trivseln på den egna arbetsplatsen, dels för att få tips om bra arbetsplatser. Men även arbetsgivarna skulle kunna inspireras av andra välfungerande arbetsplatser för att förbättra sina egna verksamheter, satsa på sin personal och rekrytera fler medarbetare.

Där och då började arbetet med Medallas app. I samma veva skapades en Facebook-grupp för vårdpersonal, som fungerade som bollplank i utvecklingen.

Smarta funktioner för en öppen dialog

En av appens hörnstenar är möjligheten till en öppen dialog mellan vårdarbetare som är nyfikna på varandras arbetsplatser, och som vill få en inblick genom någon som redan arbetar där.

Dialogen ska kunna ske anonymt för att värna integriteten hos den arbetssökande. Pauliina ser transparensen kring hur en arbetsplats fungerar som något positivt, och tror att det motiverar arbetsgivare att förbättra arbetsplatsen.

Jobbtips direkt från vårdpersonalen

Medalla är tänkt att underlätta nätverkande och göra rekrytering enklare och mer hållbar för vårdpersonalen. Två primära funktioner lanserades därför redan i en tidig fas –"Jobbtips" och "Inblick”.

Med Jobbtips-funktionen blir personalen en naturlig utgångspunkt för rekrytering. Här kan en vårdanställd berätta om lediga tjänster på den egna arbetsplatsen på ett mer personligt sätt än om det hade gått via HR eller en "kall annons". En nyfiken vårdkollega kan sedan inleda en förtrolig dialog med den som publicerat jobbtipset.

Inblick i arbetsplatser

Vårdpersonalen kan även ge anonyma "inblickar" och bedömningar av den egna arbetsmiljön, utifrån kriterier som ansetts viktiga av kollegor i Facebookgruppen. Målet är att ge saklig information om arbetsmiljön på olika arbetsplatser – med stor hänsyn till personalens integritet.

Framtiden för Medalla

Tanken är att Medalla ska bidra till en enklare, mer hållbar rekrytering utan mellanhänder, och en mer direkt kontakt mellan vårdpersonal och arbetsgivare. Även den som arbetar genom bemanning kan skapa kontakt och dialog inför sina uppdrag, vilket ökar chansen till goda, långvariga samarbeten.

Tre år senare är Pauliina och Mario fortfarande lika drivna i sin vision. Och för varje dag som går får appen ännu fler användare – och blir ännu bättre.

Läs artikeln här.

Mer om Medallas app

Medalla vänder sig till alla inom vården: vårdgivare som vill synliggöra sin arbetsplats, vårdpersonal under utbildning, och såväl AT-läkare som etablerade vårdarbetare som vill hitta välfungerande arbetsplatser.

Ladda ner Medallas app idag för en inblick i arbetsmiljön på olika arbetsplatser.

Link to author page

Medgrundare och produktansvarig

Boka kostnadsfri demo.