Vårdgivare

Tipsrekrytering - effektivt sätt att hitta rätt vårdpersonal

Vårdgivare som vill rekrytera fler medarbetare? Er personal är nyckeln. Lär dig mer om tipsrekrytering.

March 21, 2022
Tipsrekrytering - effektivt sätt att hitta rätt vårdpersonal

Tipsrekrytering - effektivt sätt att hitta rätt vårdpersonal

I denna artikel förklarar jag allmänt om tipsrekrytering, forskning om ämnet och hur Medalla kan användas av vårdgivare för att på bästa sätt hitta långvarig vårdpersonal.


Tipsrekrytering handlar om att anställa personal med hjälp av tips, på engelska kallat referral recruitment. Det innebär i korthet att en anställd rekommenderar sin arbetsgivare en person, ofta en vän eller tidigare kollega, som skulle passa in på arbetsplatsen.


Det ska inte förväxlas med förfarandet när någon tipsar sitt kontaktnät om en tjänst hos sin arbetsgivare, såsom ofta sker på sociala medier. Att publicera ett jobbtips på sociala nätverk kan däremot vara en del i en rekryteringsprocess.


Vad är skillnaden mellan passiva och aktiva kandidater?

Skillnaden mellan aktiva och passiva kandidater beror på om kandidaten söker nytt arbete eller inte. Aktiva söker efter annat arbete. De söker arbete genom platsannonser samt även undersöka om det finns lediga tjänster hos arbetsgivare de känner till.


Passiva individer är i majoritet på arbetsmarknaden. De utgör cirka 70 procent av kandidaterna och är tillräckligt nöjda med sin anställningar. Passiva personer letar inte aktivt efter nytt jobb och avfärdar ofta kontakter från rekryterare. De kan däremot ändå vara öppna för nya möjligheter.


För att hitta relevanta passiva sökanden anlitas i regel headhunters eller rekryteringsbolag. Det finns flertalet rekryteringsbolag som är specialiserade på bemanning inom vården. Men arbetet är ofta omfattande och kräver att rekryteraren lär känna verksamheten tillräckligt ingående för att kunna besvara på frågor från sökande. Därefter tar rekryteraren fram en lista på lämpliga individer och kontaktar dem. Det är resurskrävande - en rekrytering kostar i cirka 527.000 kronor.Tipsrekrytering eller rekryteringsbolag för att attrahera rätt kompetens inom vården?

Bristen på vårdpersonal är i många arbetsplatser akut vilket resulterar i en pressad arbetsmiljö för medarbetarna med skiftande patientsäkerhet. Att attrahera långvarig vårdpersonal till en sådan vårdenhet kräver ofta något mer än en traditionell annons. Man bör då jobba med uppsökande rekrytering för att aktivt nå de passiva individerna. I synnerhet är tilltron större till en kollega eller vän som rekommenderar sin arbetsgivare än om någon helt okänd kontaktar dem.


Forskning visar att personer som rekommenderats ett arbete av en anställd tenderar vara; mer attraktiva på arbetsmarknaden, passa väl in den specifika arbetsplatsens kultur samt stanna kvar längre på arbetsplatsen. Anledningen bedöms vara att en anställd kan ge detaljerad information om både positiva och negativa aspekter på arbetsplatsen. Den kompetensen om en verksamhet eller ett företag kan inte förmedlas av till exempel en rekryterare eller med hjälp av en annons. Därmed får kandidaten rätt förväntningar på den nya arbetsplatsen redan från start och blir därför sällan negativt överraskad. Vänner och kollegor litar helt enkelt på varandra mer än rekryterare.


Vår erfarenhet är att vårdpersonal i stor utsträckning är passiva på arbetsmarknaden. I det fall de byter arbetsplats vill de gärna förvissa sig om att de kommer till ett bättre ställe. Vi ser därför att tips- och nätverksrekrytering kan bidra till fler högkvalitativa och motiverade kollegor men också en förbättrad kontinuitet.Hur kan man lyckas med rekrytering med hjälp av tips?

Tydlig kommunikation från ledning:

Ledningen bör kommunicera vilka roller som är utlysta och göra det enkelt för medarbetarna att tipsa sina nätverk om tjänsten. Ge helt enkelt rätt förutsättningar för specifikt de närmsta kollegorna att sprida ordet. Till exempel sammanfatta i några punkter vad ni söker för kvalifikationer hos en ny medarbetare och berätta om det på morgonmöten.


Incitament för kollegorna: 

Arbetsgivare behöver förlita sig på frivilligt engagemang då det inte ingår i medarbetarens rollbeskrivning att vara delaktig i anställningsprocessen. Människor motiveras av olika saker och att motivera den egna personalen att engagera sig i rekryteringsprocessen är inte alltid självklart. Överväg olika former av incitament, till exempel tipsbonus, en trevlig aktivitet för teamet eller äran. Men i slutändan handlar det också om att kommunicera det positiva i att ha fler kollegor som hjälper till. Läs mer om incitament och rekryteringsbonus till vårdpersonal.


Återkoppling och uppskattning till de som delat jobbtips: 

Viktigt att de anställda blir uppdaterade om hur det går för de personer som de rekommenderat. Uppmärksamma de engagerade medarbetarna med tex med blommor på stormöten och det inspirerar de som inte är lika engagerade.Kritik mot tipsrekrytering

Anställda tenderar att rekommendera personer som liknar dem själva. Personen som blivit rekommenderad är ofta en vän eller bekant med samma bakgrund till den anställde. Detta kan på sikt skapa homogena team och minska mångfalden på arbetsplatsen.   


För att förhindra uppkomsten av homogena team bör tipsrekrytering vara en av flera metoder som används. De som rekryteras med hjälp av en medarbetare ska inte få en fördel i rekryteringsprocessen utan ska utvärderas på samma vis som andra sökanden.


När passar tipsrekrytering?


 • Passar enheter som ser sina medarbetare som ambassadörer och strävar mot att stärka sitt employer brand
 • När enheter hellre belönar sina medarbetare än att lägga pengarna på rekryteringsleverantörer eller annonsplattformar
 • När enheter önskar öka kvaliteten på rekryteringarna, eftersom de som anställs via tips oftast stannar längre och är mer produktiva än de som kommer in via annons
 • Om man behöver rekrytera "svårrekryterade" personer som till exempel läkare (eftertraktade/kunniga/lojala kollegor). De mest kvalificerade kandidaterna nås via tipsrekryteringSå kan du enkelt komma igång med tipsrekrytering på din verksamhet

 1. Ladda ner Medalla appen utan kostnad för vårdpersonal
 2. Bjud med dina kollegor. En person som intresserar sig för din arbetsplats uppskattar veta vilka fler som jobbar där
 3. Ge inblick. Det innebär att du besvarar ett antal påståenden om din arbetsmiljön och utifrån dina svar görs en bedömning som blir synlig för kandidater. Givetvis anonymt.
 4. Skapa ett jobbtips, och gör det gärna personligt genom att inkludera en film eller en bild
 5. Dela ditt jobbtips till dina kollegor som i sin tur kan dela sociala medier
 6. Följ hur det går för ditt jobbtips med hjälp av omfattande statistik. Det förblir synligt och sökbart på Medalla.
 7. Få full koll med hjälp av vårt dedikerade verktyg för dig inom vården.


Vill du ha hjälp att komma igång? Boka ett möte med mig så kan jag berätta eller visa hur ni kan komma igång.

Link to author page

Medgrundare och produktansvarig

Boka kostnadsfri demo.